G-36PX9KG89T

Правила

за безопасност

№1: Влизащите във, водата от плажа, има право на предимство пред излизащите от водата.

№ 2: Движението на десен борд (хвърчило от дясната страна) има приоритет пред движещите се наляво и трябва да запази своя курс, скорост и посока, и се пропускат надветрено.

№ 3: При движение една и съща посока, по-бързият трябва да даде предимство на по-бавния.

№ 4: При  сърфиране на вълна, предимство има този който се пуска по вълната, пред този, който скача или върви в обратната посока.

№ 5: Правото на преминаване трябва да бъде дадено на други ползватели на океана и плажа.

№ 6: Скокове и трикове се изпълняват в безопасна зона, не по-малк от 50 м подветрено и 30 м надветрено.

№ 7: Когато двама кайтбордисти са на сушата едновременно, и единият кайтър се готви да влезе във водата, а другият е готов за приземяване, и двамата трябва да поддържат безопасна дистанция.

Златно правило:

*Ако минавате надветрено, дръжте хвърчилото си ВИСОКО.

*Ако минавате подветрено, дръжте хвърчилото си НИСКО.

Тези 8 правила ще пазят вас и другите в безопасност.  Винаги е важно да бъдете толкова разумни и безопасни, колкото можете във всичко, което правите.

ВЪВ ВСЯКА СИТУАЦИЯ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВАШИЯ ЗДРАВ РАЗУМ

IKO Правила