G-36PX9KG89T

Общи Правила

спортна база БМК

1. На спота

1.1. Зоната пред базата се използва ЕДИНСТВЕНО за стартиране и сваляне на кайтове. След сваляне на кайта линиите се навиват на бара. (Зоната ще бъде обозначена със знамена)

1.2. В зоната са ЗАБРАНЕНИ всички дейности застрашаващи безопасността на хората във водата и на плажа.( скокове, трикове, обучение и др.)

1.3. Обучение може да се извършва в ляво или дясно от зоната за старт, на разстояние не по малко от 200 метра.

2. На плажа

2.1. След приземяване линиите се навиват на бара( задължително).

2.2. Дъските се слагат до кайта или се премества в най-горната част на плажната ивица.

2.3. Дъските с фойл крила се държат в най-горната част на плажната ивица.

3. В морето

3.1.Влизащите са с предимство пред излизащите.

3.2. Движещите се надясно са с предимство( пропускат се надветрено).Подветрените кайтове се снижават, надветрените се вдигат.

3.3. Всички скокове, трикове се изпълняват на разстояние минимум 50 метра от брега и задължително извън зоната за стартиране.

3.4. Фойл и уейв кайтисти дават предимство на всички останали. Доунвинд пускането е забранено в зоната за стартиране.

* в двата края на зоната за стартиране ще бъдат поставени допълнително Информационни табели и знамена.

 

4. ПРАВИЛАТА НА ПЛАЖА са задължителни за абсолютно всички с оглед на опазване на сигурността на хората на плажа и във водата. Всеки който НЕ желае да спазва общите правила за безопасност на плажа, е свободен да изпозлзва плажа извън територията на базата, на собствена отговорност.